UUDISED JA TEATED

8. jaanuaril toimus vallamaja saalis arutelu

8. jaanuaril toimus  Viljandi vallamaja saalis piirkondliku tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise algatuste tegevuskava arutelu.
EL programmeerimisperioodi 2014-2020 meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse 5.2.3 „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" raames toetatakse tegevusi tööhõive tõstmiseks, ettevõtlikkuse edendamiseks ja kõrgemat lisandväärtust pakkuva ettevõtluse tekkeks ja arenguks piirkondades.
Rahastus toimub maakonna poolt koostatud tegevuskava alusel (aastani 2022), mida korrigeeritakse iga 2 aasta tagant.

Kavasse lülitatakse  tegevused, mis omavad mõõdetavat ja põhjendatud mõju piirkonna:
• Töökohtade arvu kasvule;
• Ettevõtlusaktiivsuse suurenemisele;
• Ettevõtete arengule, mis tekitavad kõrgemat lisandväärtust loovaid töökohti või tõstavad oluliselt olemasolevate töökohtade poolt loodavat lisandväärtust;
• Tööjõu aktiviseerimisele.

Tegevuste tulemuseks peab olema SKP kasv, tasuvamad töökohad ja suurem ettevõtlusaktiivsus. Infrastruktuuri ja taristusse ei ole võimalik selle kava alusel investeerida.

Arutelul selgitati välja  kitsaskohad, võimalused ja vajalikud tegevused ettevõtlusaktiivsuse suurendamiseks ja kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomiseks.