Vallavanema veerg

Aeg valikuteks

Käes on maikuu - kõrgkoolide, kutseõppeasutuste noortel ja gümnasistidel on eksamiperiood, põhikooli lõpetajad teevad viimaseid ettevalmistusi juunikuu alguses algavateks eksamiteks. Kooli lõpetamine on iga noore jaoks justkui linnulend! Harjutad pikalt, ühel hetkel sirutad tiibu ja juba lendadki. Jälle veidike iseseisvam. See on elu seaduspärasus, imeline ja samas tavaline elu kulg.

Haridustee ja ameti valik on keeruline protsess, mida mõjutavad nii  noore isikuomadused, informeeritus võimalustest koolivalikul ja tööturul, aga kindlasti on oma osa ka perekondlikel suhetel. Sellel keerulisel perioodil on suurepärane, kui noore kõrval on toetavad vanemad, õpetajad või keegi usaldusväärne inimene, kellega oma tulevikuplaanide üle arutleda. Lisaks korralikule infopagasile internetis on võimalik pöörduda Rajaleidja Keskuse poole, mis asub Viljandis Kauba tn 12. Keskusest saab infot ja tuge enda tundma õppimisel, oma elukutse või kooli valimisel, töö otsimisel. Kuigi noored on üsna teadlikud erinevate võimaluste suhtes, vajavad nad igal juhul lähedaste toetust või spetsialistide nõuandeid. Kindlasti aga peaks iga noor eeskätt ise kandma vastutust oma valikute ees ning adekvaatselt hindama oma võimeid ja teadmisi.

Unistuste, tegelike võimaluste ning isikuomaduste ühitamine annavad eriala valikul parima tulemuse.

Kooliteel on tähtis kindla eesmärgi seadmine. Tööturul on vaja erinevate valdkondade spetsialiste - häid keevitajaid, IT-spetsialiste, arste, õpetajaid jne. Pole halvemat ega paremat ametit, oluline on meelepärase ja sobiva elukutse valik ja püsivus.

Kindlasti ei tasu alahinnata Viljandimaa kutseõppeasutustes antava hariduse võimalusi, kus on välja ehitatud kõrgtasemel tehnoloogiaklassid ja seega loodud suurepärased võimalused teooria rakendamiseks praktikas.

Armsad noored! Tähtis pole see, kas teie ees saavad olema peatselt lahti ametikooli, gümnaasiumi, rakenduskõrgkooli, bakalaureuse või magistriõppe uksed, oluline on minna oma teel julgelt ja tahtekindlalt eesmärkide suunas, teha kõike noorusliku kirega.

Hoian noortele pöialt eksamiperioodil, tänan haridustöötajaid tehtud vastutusrohke töö eest ja soovin lastevanematele jõudu olla toetav ja innustav. Tuult tiibadesse!

Ene Saar
vallavanem