Vallavanema veerg

Ärgem kiskugem tühjast tüli, laskem rahutuvid lendu

Kui vallaelanikud on meie maakonnalehe Sakala lugejad, siis on jäänud arvatavasti viimasel ajal mulje nagu Viljandi linna ja valla juhid aina jageleks omavahel. Ilus seda lugeda pole ja kirjutan vallavanema veerus seetõttu, et vallaelanikud saaksid aru, mis toimub. Enese lohutuseks eeldan, et peale märtsivalimisi räägime rohkem suust suhu kui meedia vahendusel.
3. veebruari Sakala arvamusküljel saame nahutada linnavolikogu esimehelt mitmel põhjusel.

Esiteks selle tõttu, et tegime ühinemisettepaneku Viljandi linnavolikogule, lisaks ka Kesk-Viljandimaa omavalitsustele – Kõpule, Kolga-Jaanile ja Tarvastule.

Meie ettepanek lähtus mõtteviisist, et perspektiivis võiks olla Viljandimaal kas üks omavalitsus või kolm – Kesk-, Põhja- ja Lõuna-Viljandimaa. Ilmselt nii see ka seitsme aasta pärast läheb. On selge, et 2015. aastal ei ole veel kõik omavalitsused valmis liitumisläbirääkimisteks maakonnas tervikuna ja seepärast ei olnud see variant ka päevakorras. Viljandi vallale ei ole vajalik ühinemine kindlasti mitte oma tugevuse kasvuks vaid koostöö suurenemiseks. Reaalsem on koostöö ühise omavalitsusena. Väga selgelt on näha konkurentsi (ja mitte heatahtlikku) viimase aasta jooksul. Ettepanek ongi sõna otseses mõttes ettepanek ja see kas väärib arutelu või mitte.

Teiseks pahameele põhjustajaks oli meie poolt soov rajada Mäeltkülla tööstuspark (vt jaanuarikuu vallaleht) koostööd tegemata linnaga. Kriitika osaliseks sai ka see, et MTÜ Mäeltküla Tööstuspark asutamislepingus on nimetatud juhatuse liikmeks meie ettevõtjast vallavolikogu esimees, mis paneb naabri kulmu kergitama.

Viljandi valla esindajad käisid augustikuus Viljandi linnavolikogu istungil ettepanekuga arendada koos tööstusparki – tööjõud ei tunne omavalitsuste piire. Nimetasime oma augustikuu volikogu otsuses organisatsiooni MTÜ Viljandi Tööstuspargiks ja kirjeldasime koostöö arendamise plaane linnaga. See, et linnaga pole läbirääkimisi peetud, ei ole õige info. Ootasime linnapoolset ühise MTÜ asutamise otsust jaanuarikuuni ja siis läksime edasi, et mitte ajas seisma jääda. Muutsime oma otsuse ja keskendusime arengutele Viljandi valla territooriumil. Loodud MTÜ kõrgeim juhtimisorgan üldkoosolek on vallavalitsus ja juhatuse liikme asi on täna idee tasandilt edasi tegelda käivitusprotsessiga. Inetu oli KUKU raadios linnatunnis kuulata armsate naabrite suust korruptsiooni põhjendamatut süüdistust. Kui ettevõtlus ja ideed ettevõtluse valdkonnas on korruptiivsed, siis sellist korruptiivust oleks küll juurde vaja tänasesse Eestisse.

Selle asemel, et mõelda koos, kuidas edasi tasustatud töökohtade loomiseks ja Viljandimaa püsima jäämiseks, me sõna otseses mõttes ründame meedias. See jääb arusaamatuks ja tundub hale.

Omavalitsuste liitumise  eesmärk on kahtlemata head teenused. Tulem oleks palju parem kui näeksime Viljandimaad kui tervikut – võistlemata ja usus, et Viljandimaast saab siiski  väärt elamise koht, kust ei minda ära vaid kuhu tullakse.

Neli Viljandit ümbritsevat omavalitsust ei liitunud seetõttu, et omavalitsused olid väikesed ja vaesed ning ei tulnud oma ülesannetega toime. Väiksematel liitujatest – Saarepeedil ja Paistul ei olnud väiksuse tõttu mingeid toimetuleku ega arenguprobleeme. Liitunud vallad ringina ümber Viljandi ei konkureeri enam omavahel ja panustavad nüüd sinna, kuhu on seda kõige vajalikum teha. Rahakasutus on ökonoomsem ja ring ümber Viljandi ühtlustub arengus. Koos suudetakse keskenduda ka olulistele teemadele nagu töökohtade loomisele ja koostööle ettevõtluse heaks. Juba täna on näha juhtimiskulude kokkuhoid, see aga pole olnud eesmärk omaette. Vabanevat raha saab kasutada sisuliseks tegevuseks.

Vabandan vallaelanike ees, sest meediavaidlused ja selle toon ei tee au. Just sellepärast ei ole ehk edaspidi mõistlik rünnakutele maakonnalehe veergudel enam väga põhjalikult vastata.

Ene Saar
vallavanem