UUDISED JA TEATED

Avatud on konkurss Võrtsjärve Sihtasutuse juhataja ametikoha täitmiseks

Võrtsjärve sihtasutus otsib põhikohaga töötajat sihtasutuse JUHATAJA ametikoha täitmiseks.
Võrtsjärve Sihtasutus on piirkondlik arendusorganisatsioon, mis on asutatud 2000. aastal Võrtsjärve piirkonna arendustegevuse juhtimiseks. Võrtsjärve piirkonna moodustavad järvega piirnevad omavalitsused, mis paiknevad kolme maakonna: Viljandi-, Tartu- ja Valgamaa territooriumil ning mida seovad juba ajalooliselt väljakujunenud ühistegevuse traditsioonid.

Tööülesanded:
Võrtsjärve Sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide elluviimine, sh:
* Piirkondliku keskkonna- ja turismialase arendustegevuse juhtimine;
* Võrtsjärve külastuskeskuse majandamine ja Jõesuu puhkeala hoolduse korraldamine;
* Koolituste, õppereiside ja sündmuste algatamine ning läbiviimine;
* Sihtasutuse töötajate töö korraldamine ja kontroll;
* Sihtasutuse eelarve koostamine ja aruandlus nõukogule;
* Arenguprojektide koostamine ja nende elluviimiseks vajalike finantsallikate leidmine;
* Võrtsjärve piirkonna arengut mõjutavate organisatsioonide ja üksikisikutega koostöö edendamine;
* Looduskeskkonna säilitamine ja kaitsmine ning loodushariduse edendamine;
* Piirkondlike strateegiate elluviimise toetamine.

Eeldused sobivale kandidaadile:
* Omad kõrgharidust (võib olla omandamisel), soovitavalt turismiturunduse või majanduse valdkonnas; 
* Heal tasemel eesti ja inglise keele oskus, kasuks tuleb vene keele oskus;
* Sul on vähemalt kolmeaastane töökogemus projektijuhtimise valdkonnas, sh projektide algatamisel ja elluviimisel;
* Sul on suurepärane suuline ja kirjalik väljendusoskus ning suhtlemisoskus;
* Vajalik on isikliku sõiduauto kasutamise võimalus ja vastav juhiluba.

Pakume:
* Head võimalust teostada ideid Võrtsjärve piirkonna arendamisel ning aidata kaasa piirkonna turismivõimaluste mitmekesistamisele;
* Koostöövõimalusi erinevate organisatsioonidega nii Eestis kui mujal maailmas;
* Korralikku töötasu ja paindlikku tööaega

Kandideerimiseks palume saata oma CV ja motivatsioonikirja koos visiooniga Võrtsjärve piirkonna arendamisest hiljemalt 31. oktoobriks aadressile kart@vortsjarv.eeTäiendavat informatsiooni saab telefonil 5695 2950.
Lisainfo Võrtsjärve Sihtasutuse tegemiste kohta: www.vortsjarv.ee  või https://www.facebook.com/vortsjarv   
Nõutud keeled: eesti, inglise
Tööaeg: täistööaeg
Asukoht: Võrtsjärve külastuskeskus, Vaibla küla, Kolga-Jaani vald, Viljandimaa
Tööle asumise aeg: 1. jaanuar 2015
Kandideerimise tähtaeg: 31. oktoober 2014