Vallavanema veerg

Ettevõtjate ja omavalitsuse hea koostöö on võti paikkonna arengu tabaluku ees

Viljandimaa  ettevõtlusnädala raames korraldasid Viljandi vallavalitsus ja Viljandi Kutseõppekeskus Vana-Võidus ettevõtluskonverentsi, kus teemadeks oli kutseõpe ettevõtjate teenistuses, ettevõtlusvõimalustest Viljandi vallas ja linnas,  ettevõtluse toetusvõimalustest  programmiperioodil 2013-2020 ning Leader meetmest ja palju muud..

Valma seikluspargi arendaja ja Peetrimõisa Villa omanik Kalle Kütt arutles teemal „Ettevõtja ootused omavalitsusele". Kuigi need ootused olid mulle kui pikaajalisele omavalitsusjuhile  teada. panid nad siiski taas  järele mõtlema, kuidas saaks valla meeskond ja ettevõtjad üheskoos  nii toimetada, et kõik osapooled võiksid olla rahul ja kavandaksime olulisi arenguid koos.

On vaieldamatult selge, et ettevõtlus hoiab elu maal. Meil võivad olla mis iganes head tingimused sotsiaal- ja kultuurivaldkonnas kuid pikas perspektiivis on need vaid abivahendid. Kõik kaotab mõtte, kui inimesel puudub töökoht ja selline tasu, mis kataks esmavajalikud pere kulud ja lubaks ka lisaks  lemmiktegevusse panustada. Minu jaoks on au sees nii nn. eluviisi ettevõtted kui ka need, mis on tööandjad paljudele inimestele.  Paari töötajaga mikroettevõttes  ei seata sageli  kõrgeid sihte, küll aga tullakse toime, kasvatatakse lapsi töökuse vaimus ja ollakse seotud kodukandiga. Iga inimene., kes loob töökoha kasvõi ainuüksi enesele on väärt tänu, rääkimata  tööandjatest paljudele inimestele.

Mul oleks väga hea meel,  kui ettevõtjad oleksid omavalitsust usaldavad partnerid.. Kõik põhineb suhtumisel ja koostööl. Olen jõudnud Viljandi valla  juhina töötamise 9 kuuga külastada ca viitteist valla ettevõtet ja iga kohtumine on olnud minu jaoks oluline. On aga selge see, et  suures omavalitsuses ei jõua eales nii kaugele, et olla informeeritud ettevõtjate muredest erinevalt koostööst ja info liikumisest  väikeses omavalitsuses, kus alati oli selge , millal tolmav teelõik on ohuks  ettevõtja tootmisvahenditele ja milline seade või masin oleks hädavajalik ning  kuidas juhatada ettevõtja just selle seadme või masina hankimise jaoks  mõne avaneva rahastusmeetme juurde.

Ettevõtjal on vaja , et  asjad laheneksid väga kiiresti ning alati need ootused  ei täitu. Aega võtab dokumentide ettevalmistamine, faktide ülekontrollimine, puuduolevate dokumentide nõutamine jms. Kui aga nii ametnik kui ettevõtja on heatahtlikud avatud suhtlejad, annavad üksteisele tagasisidet ja räägivad asjad selgelt ja konkreetselt lahti, laabud ka koostöö paremini. Juhtub ka nii, et pole häid lahendusi, sel juhul tuleb leida parim võimalikest.

Viljandi linnas ja vallas on head võimalused ettevõtluse arenguks. Viiratsi külje all asuv detailplaneeringuga tööstuspiirkond 63-l hektaril annab vallale võimaluse muuta ettevõtluskeskkonda atraktiivsemaks  ja  kavatseme EL toel välja ehitada teed, elektri, vee, kanalisatsiooni ja sideühendused ning pakkuda nii oma paikkonna huvilistele kui ka väljapoole ettevõtte loomise või laienemisvõimalusi headel tingimustel. Detailplaneeringu alaga saab tutvuda valla kodulehel http://viljandivald.ee/toostuspargi-dp ning oleme meelsasti nõus andma igasugust täiendavat informatsiooni. Kuna ala asub maapiirkonnas, on väikeettevõtluse (alla 10 töötajaga) toetamiseks avanemas ka 2016. aasta alguses Leader – meede, mis annab võimaluse ettevõtte enda investeerimiskoormust vähendada.

Oleme koostamas arengukava ja üldplaneeringut. Üldplaneering hõlmab muuhulgas maa kasutusotstarbeid ja kindlasti tuleb kasuks oma arenguplaane tutvustada planeeringu koostamise ajal. Planeering on protsess, mille hilisem muutmine on vaeva- ja aeganõudev.

 Viljandi vallas ei taha me kohe kindlasti mitte ettevõtjast mööda vaadata, sest ettevõtlus toodab majanduslikku rikkust elukeskkonna ja heaolu parandamiseks, töökohad ei teki iseenesest ja maksud valla eelarvesse ei kasva puu otsas. Kasutan võimalust kõiki ettevõtjaid  tänada valla lehe kaudu ja anda teada, et vallamajas on oluline kuulda teie arenguplaanidest,  probleemidest ja miks ka mitte eduelamusest.

Meeldiva kohtumiseni ja head koostööd soovides!

Ene Saar