Vallavanema veerg

Koostöös on tulevik

Ilmselt on enamus vallaelanikke kursis riigireformi mõttega kaotada 2018. jaanuarist maavalitsused ning anda ülesanded üle omavalitsustele või nende ühisorganisatsioonidele, samuti ministeeriumidele ja riigiametitele.

Üks osa eesmärkidest on valitsemise mahu vähenemine, mis iseenesest on meie väikeses riigis oluline kuluallikas.

Oleme loonud ühistegevuseks maakonna Viljandimaa Omavalitsuste Liidu, mille liikmed on kõik maakonna omavalitsused. Selleks, et meie maakond tervikuna säiliks ja areneks on oluline koostöö kasv ja selle koordinaatorina liidu roll.

Üks esimesi samme on maakondliku ühistranspordikeskuse loomine, et meie bussiliinid, sh õpilasvedu toimiks maakonnas jätkuvalt meie elanike huvides.

Teise meie ühiselt töösse võetava teemana annan infot koostööst viia 2018-2019 aastal kiire internetiühenduse võimalus iga sooviva ettevõtte või eluasemeni. Kõik me teame mõni aasta tagasi riiklikul toel loodud lairiba ühendusi, mis ei andnud lõpplahendust elanikele. Õla paneb alla ka riik nn „Viimase miili toetusena".

Viljandi valla elanike tänane olukord pole just parim. Näiteks 3740-st hoonest on kiire internetiühendus kuni 500Mbit/s 160-s; aeglane 30Mbit/s 280-s, väga aeglane 5Mbit/s 562-s, üldse puudub igasugune ühendus nii kaabliga kui õhus 2738 majapidamisel, s.o. 73 % majapidamistest (andmed kogunud Topest OÜ). Uue põlvkonna lairiba võrgu loomine Viljandimaale oleks pikk samm tehnoloogilise arengu suunal – töökindel, kättesaadav kõigile ühendamaks valguskaablitega kõik Viljandimaa majad, kus selleks soovi avaldatakse ning kuhu sideettevõtjad ei ole veel oma valguskaableid rajanud ning kuhu neid lähiaastatel ei plaanita rajada. Kaasaegne lairibaühendus parandab kahtlemata piirkonna elu- ja ettevõtluskeskkonda. Nii peaks murelikud piirkonnad nagu näiteks Valma, Karula, Pirmastu, Loodi jt oma mured murtud saama. Nimetasin piirkonnad, kes on selle info toonud minuni. Küllap on tuge vajavaid piirkondi veel küllaga.

Viljandi vald ei ole küll kuulutanud välja kaasavat eelarvet, kuid koostöös vallakodanikega on normaalne, et meie külade ja inimeste murekohad ja mõtted jõuaksid vallamajja hiljemalt septembrikuus, sest siis hakkame järgmise aasta eelarve kokkupanekuks tööd tegema ja arengukava läbi vaatama. Ma ei väida kindlasti populistlikult, et öelge vajadus ja kohe saab tehtud. Aga on oluline kui vallamajas iga spetsialistini jõuaks tema valdkonna valupunktid otse elanikelt. Tuleviku planeerimine on pikaajaline protsess ja tulemuslikum on seda teha koostöös.

Liigume edasi oma maakonna ja nii tänase kui liituvate omavalitsuste hea käekäigu eest seistes. Mida vähem on lihtsalt vaatlejaid ja rohkem koostöö tegijaid, seda lootustandvam on meie tulevik.

Head algavat kooliteed 75-le esimesse klassi minejale ning teie peredele ning kõigile koolitee alustajatele!

Julgustan elanikke ja külaseltse oma mõtteid vallaametnikeni tooma, üheskoos suudame paremini.

Ene Saar
vallavanem