UUDISED JA TEATED

Maa-amet korraldab kirjaliku enampakkumise Viljandi vallas, riigi omandis olevate katatsriüksuste müügiks

Maa-amet korraldab kirjaliku enampakkumise järgmiste Viljandi vallas, riigi omandis olevate katatsriüksuste müügiks:
  1. Saarma katastriüksus (89202:001:0112) Jõekülas
  2. Kivimetsa katastriüksus (57001:003:0067) Sultsi külas
Mõlemal juhul on tegemist maatulundusmaaga. Pakkumisi saab kirjalikult esitada kuni 09.09.2015. Täpsem info enampakkummise kohta Maa-ameti veebilehel  http://www.maaamet.ee/index.php…