UUDISED JA TEATED

Maa-amet on välja kuulutanud riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmise avaliku kirjaliku enampakkumise

Maa-amet on välja kuulutanud riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks (rendileping lõpeb 01.10.2021) andmise avalikul kirjalikul enampakkumisel. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 03.05.2016 kella 10:30ni. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt www.maaamet.ee -avalikud enampakkumised-riigimaa rent.

Viljandi vallas antakse rendile Päri külas Päri tee 7 katastriüksus
62904:002:0191, pindala 4,40 ha, sellest kasutusala 4,40 ha, sihtotstarve maatulundusmaa. Alghind 497 €, tagatisraha 124 €.