UUDISED JA TEATED

Maa-amet on välja kuulutanud riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmise avalikul kirjalikul enampakkumisel

Maa-amet on välja kuulutanud riigile kuuluvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmise avalikul kirjalikul enampakkumisel. Pakkumiste esitamise tähtaeg  on 12.09.2017 kella 10.30-ks. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt www.maaamet.ee - riigimaa müük ja rent.

Viljandi vallas antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks järgmised katastriüksused:

1. Matapera küla, katastriüksus 89801:001:0471, pindala 4,32 ha, sellest kasutusala 3,35 ha (rohumaa), sihtotstarve maatulundusmaa. Alghind 40 € aastas, tagatisraha 10 €.

2. Matapera küla, Raudsiku, katastriüksus 89801:001:0472, pindala 8,41 ha, kasutusala 7,4 ha (rohumaa), sihtotstarve maatulundusmaa. Alghind 79 € aastas, tagatisraha 20 €.

Põllumajandusliku kasutuslepinguga kasutaja eelisõigusest:

Kasutamiseks antava kinnisasja rentimise õiguse omandab isik, kelle kasuks kinnitatakse enampakkumise tulemused keskkonnaministri käskkirjaga. Kui enampakkumisel kohaldatakse riigivaraseaduse (RVS) § 66 lõikes 7 ning § 105 lõikes 2 sätestatud eelisõigust saada kinnisasi kasutusse enampakkumisel kujunenud hinnaga, lähevad enampakkumise võitja õigused ja kohustused üle RVS § 66 lõikes 7 ning §-s 105 lõikes 2 nimetatud õigustatud isikule ja enampakkumise tulemused kinnitatakse õigustatud isiku kasuks.

RVS § 66 lõige 7 sätestab, et põllumajanduslikul otstarbel kasutatava maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja kasutamiseks andmisel on kasutamiseks antavat maad enne enampakkumist viimasena põllumajandusliku kasutuslepingu alusel kasutanud isikul, kes osales enampakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, õigus kinnisasi kasutusse saada enampakkumisel kujunenud hinnaga, kui ta viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates kinnitab kirjalikult, et kasutab seda õigust. Kui käesolevas lõikes nimetatud õigustatud isikuid on mitu, eelistatakse isikut, kes kasutas kasutamiseks antavat kinnisasja suuremas ulatuses.