UUDISED JA TEATED

Rahvaküsitluse tulemused

Kohalik omavalitsus JAH EI
Viljandi vald 38 14
Tarvastu vald  59 24
Kolga-Jaani vald 62 13

 

Ajavahemikul 3.–9. oktoober 2016 viidi Kolga-Jaani, Tarvastu ja Viljandi valdades läbi RAHVAKÜSITLUS, mille eesmärk oli välja selgitada elanike arvamus valdade kavandatava ühendamise kohta. Küsitlusest oli õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes rahvastikuregistri andmetel elas asjaomase omavalitsuse territooriumil. 
Hääleõiguslikke ehk vähemalt 16-aastasi elanikke on kolme valla peale rahvastikuregistri  andmetel ivake rohkem kui 12 000.

Küsitluslehele oli kantud järgmine küsimus: Kas toetate Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla liitumist Viljandi vallaga? Vastusevariandid: Jah; Ei.

Rohkem infot: http://haldusreform.viljandivald.ee/