Vallavanema veerg

Üks osake ajast on otsa saanud, oleme aastas 2016

Õhuke lumevaip tõi talverõõmud. Taas on Eestis hetkeks talv, valge lume ja kareda pakasega. Teisisõnu, meil on selline talv, et kui teda pole, siis sellisena teda taga igatseme, kuid kui ta kord käes, siis on seda talve oma libeduse ja külmadega kuidagi liiga palju! Aga nautigem seda sellegipoolest.

Möödunud aasta on jäänud ajalukku kõigega, mis selles oli. Teame, et meie elus on asju või tegusid, mida ei saa enam kunagi tagasi. Selleks võib olla räägitud sõna, lastud nool, valesti elatud elu, mõtlematult tehtud tegu või raisatud aeg.

Viljandi vallal seisab ees arengukavas kokkulepitud arengusuundade ja eelarvestrateegia elluviimine. Kuidas liikuda edasi ja mida pidada silmas, et reformide käigus püsima jääda ja teha õigeid otsuseid? Need on väga olulised küsimused meie kohalikule omavalitsusele. Arvan, et õige oleks keskenduda juba püstitatud oluliste eesmärkide saavutamisele ja loobuda kogu maailma parandamisest. Tormates raiskame asjata jõuvarusid ja ühise eesmärgini jõudmine muutub vaevaliseks. Iseendale tuleb seada eesmärgiks oskus õppida ja muutuda. Tänapäeva ühiskonnas on väga lihtne olla millegi vastu, palju raskem on olla millegi poolt ja seda aktiivselt esindada. Oleme harjunud mõtlema võimust kui mingist kaugest kogust, kel on voli otsuseid teha meie kõigi üle. Minu arvates on rohkem võimu nendel, kes suudavad oma eesmärke teistega jagada ning neid ühiste asjade juurde paremini kaasata. Lihtne on öelda, et tehtagu korda, palju raskem on võtta kätte ja teha ise korda.

Meil on kõigil üks ressurss, mida me ise saame kasutada ja käsutada – see on aeg.

Aeg on üks suurimaid väärtusi, mis meile on antud. Võime antud aega kasutada igaüks erinevalt. Aega pole võimalik panna panka, seda ei taba inflatsioon, seda ei saa juurde osta ega homseks jätta ja kasutama peab seda just täna. Meile kõigile on aja tähendus erinev ja erinevad on väärtused meie ajal. Tihti võtame meile kasutada antud aega väga iseenesestmõistetavalt. Kipume kergesti arvama, et aega on lõputult, võime sellega teha mida iganes. Ei, see pole päris nii.

Me võime elada väga erinevalt: kes vaesemalt, kes rikkamalt - ehk liiga tormakalt või siis enesesse tõmbunult, meil võivad olla erinevad ühiskondlikud positsioonid, erinevad võimalused elus edasi jõuda. Aga meil kõigil on 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas. Võime enese õigustamiseks leida erinevaid vabandusi, et pole veel seda või teist oma elus teinud või veel teha jõudnud, kuid siiski on meil kõigil oma ajalimiit kasutada.

Aeg jookseb ja kell tiksub! Kasutame meile antud aega targalt, teeme õigeid otsuseid ning märkame rohkem inimesi ja nende probleeme enda ümber.

Võime olla uhked oma valla ja oma inimeste oskuste ja aktiivsuse üle.

Tänan kõiki vallaelanikke, vallavolikogu, vallavalitsust, allasutusi ja ametnikke koostöö eest valla elu edendamisel.

Soovin igale vallakodanikule suurte soovide täitumist, jõudu, tervist ning meelekindlust algavaks uueks aastaks!

Sulev Kannimäe
Abivallavanem