Vallavanema veerg

Usku tulevikku peab olema!

Äsja taasiseseisvunud Eesti vabariigis 1993. aastal ütles Lennart Meri ühes oma esimeses kõnes vabariigi presidendina: „Ma sõitsin eile läbi Eestimaa ja kõnelesin Tartus, Viljandis ja Pärnus. Ma nägin Eestimaad otsekui esimest korda: see on uus maa, täis lootust ja tulevikku, aga samas ka raskete probleemidega. Praegu me elame idealismist rohkem kui leivast."

Tahan loota, et see idealism, millest Lennart Meri rääkis, ei ole ka praegu kuhugi kadunud. Küll aga ei saa lõputult elada vaid unistustes, unustades reaalsuse. Viimase 24 aasta jooksul oleme kogenud, et on toimunud suured muutused, samas ka mõtlemapanevad tagasilöögid. Pettumuse ja tagasilöökide vältimiseks oleme ehk liiga vähe kuulanud elanike arvamusi ja seisukohti. Või ei ole inimesed selgelt ja nõudlikult oma seisukohti väljendanud, et kuulamine muutuks juhtide kohustuseks.

Edasi saab meid viia iseseisva riigina vaid usk meie iseolemisse ja vabasse tulevikku ning rahvuse ja kultuuri püsimisse, mis oli ka kindlalt Eesti Vabariigi sünni aluseks. Sinna juurde meie nõudlikkus eneste ja otsustajate suhtes.

Riik on nagu suur laev, mis muudab kurssi aeglaselt, sestap peavad meie riigijuhtide, aga ka vallavolikogu ja vallajuhtide tänased otsused olema kaugele ettevaatavad ja inimeste huve arvestavad. Me kõik koos osaleme omamoodi ja omas rollis selle suure laeva tüürimises, nii riigi kui valla elus. Kas siis midagi tehes või tegemata jättes, öeldes või ütlemata jättes.

Soovin meile kõigile ilusat Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva ja usku väikese riigi tulevikku!

Ene Saar
vallavanem