Vallavanema veerg

vallavanema veerg (jaanuar 2017)

Astunud uude aastasse, võtame kõik vastu uusi väljakutseid ja seame endale jõukohaseid reaalseid eesmärke. Kindlasti ootavad vallaelanikud, et annaksin teada milliseid plaane kavatseb ellu viia vallavalitsus uuel, 2017. aastal.

Meie eelarve suurus liitumiseelsel aastal kujuneb ca 12,7 miljonit eurot, millest laekub tulumaksuna meie maksumaksjatelt 5,7 miljonit eurot, maamaksuna 360 000 eurot ning teenuste eest ca 1,1 miljonit eurot, st haridus-, lasteaia ja sotsiaalteenuste müügist teistele omavalitsustele. Riigi tasandusfondist planeerime tulu 680 000 eurot. Riigi toetusfond haridusele, toimetuleku- toetusteks jm sihtotstarbeliseks on kavandatud 1,7 miljonit eurot.

Suurimad kulud on asutuste majandamis- ja personalikulud, s.o. kokku 8,4 miljonit eurot. Meie suurimaks jõukohaseks investeeringuks on Ramsile 4 rühmalise lasteaia ehitus, milleks läheb 2017. aasta eelarvest 1,85 miljonit eurot, laenude ja intresside tagasimakseks kulub 2017. aastal 608 000 eurot, valla ja avalike teede rekonstrueerimiseks ning teesoola kuuri ehituseks 150 000 eurot. Pärsti Pansionaat vajab rekonstrueerimist, et vähendada soojakadusid. Selleks kavandame 220 000 eurot ning loodame osaliselt rahalist katet saada avanevast Hooldekodude toetusmeetmest energiatõhususe parandamiseks toetuste abil, mis on saadud CO2 müügist. Keskkonnainvesteeringute Keskuse abi on loota 46,8 % Kondi asula vee- ja kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimiseks tööde kogumahust. Valla eelarvest panustame sinna veidi enam kui 100 000 eurot. Valla kõige suurema aleviku Viiratsi perepargi rajamiseks on eelarves 150 000 eurot ning abi loodame saada Leader- programmist 25 000 eurot. Pärsti mõis ja Saarepeedi Kool on investeeringute ootel. Hetkel on töölaual koostamisel Viiratsi rahvamaja rekonstrueerimise rahastuse taotlus.

Eelarve tundub küll üsna korralik kuid arvestades meie valla suurust ja ülesandeid, on vajalik leida lisaressursse ja töötame selle nimel, et investeeringuteks tuge juurde hankida. Siinkohal tahan kiita plaanide ja koostöö eest külade aktiivi. Leader- meetmete abiga loodame koos külade elukeskkonda parandada maaelu toetusmeetme abil. Holstre Pereselts kavandab külasse mängu- ja turniväljakut, Paistu Kultuuriselts välitreeningseadmete väljakut, Saarepeedi Spordiklubi disc-golfirada ja suusaradade hooldustehnikat, et aidata ka teistel küladel lume korral suusaradu korras hoida. Viiratsi Aleviku Selts hoolitseb rahvaraja rajamise eest ümber Viiratsi tiikide, Holstre-Polli Spordi- ja Puhkekeskus plaanib rajada kunstlumesüsteemi valgustatud 2,5 km raja alla, et meie lumetutel talvedel suusasõpru lumele aidata. Valma külas on valla väljakutseks kalda-ala korrastamine ja avaliku kalasadama rekonstrueerimine sooviga luua kaluritele paremaid tingimusi. Tänassilma küla tunneb puudust korralikust välilavast rahvamaja juurde, Tusti küla mõisapargi korrastamisest.

Mõtted ja koostöö aitavad kaasa. Kui plaanid kohe ei õnnestu, tuleb nende nimel tööd teha. 2017. aasta on liitumise aasta. Aasta lõpuks on meie vallas üle 14 000 inimese ja poole suurem territoorium kui täna. Muretseda ei maksa ei meil, ega meiega liituvatel naabritel Tarvastus ja Kolga-Jaanis. Oma ülesandeid peame täitma ja täidamegi jätkuvalt. Head uusaastasoovid teile, meie ettevõtjad ja Viljandi valla rahvas!  Hoiame kokku!

Austusega Ene Saar
vallavanem