UUDISED JA TEATED

Viljandi maavanem kuulutas hajaasustuse 2015. a taotlusvooru avatuks

Siseministri 20.02.2015 käskkirja nr 1–3/46 „Hajaasustuse programm" punkt 9.1 alusel kuulutas  Viljandi maavanem 26.03.2015 korraldusega nr 1–1/15/122 hajaasustuse 2015 aasta taotlusvooru avatuks alates 31. märtsist 2015. Taotluste esitamise viimane tähtaeg on 01. juuni 2015  

Täpsemat infot  programmi kohta leiab aadressilt  http://www.viljandivald.ee/hajaasustuse-programm-2015