UUDISED JA TEATED

Viljandi Vallavalitsus teatab Jämejala külas katastriüksuste 62901:003:0058, 62901:003:0059, 62901:003:0060, 62901:003:0061 detailplaneeringu vastuvõtmisest.

Viljandi Vallavalitsus teatab Jämejala külas katastriüksuste 62901:003:0058, 62901:003:0059,  62901:003:0060, 62901:003:0061 detailplaneeringu vastuvõtmisest  30.06.2015 korraldusega nr 798. Planeeringu peamiseks eesmärgiks on väikeelamu ja kõrvalhoonete ehitusõiguse määramine. Planeeringu avalik väljapanek toimub 15.07.2015 kuni 29.07.2015 vallamajas ja valla veebilehel.