UUDISED JA TEATED

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse lastekaitsepeaspetsialisti (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

Lastekaitsepeaspetsialisti (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

Tööülesanded:

Lastekaitsepeaspetsialisti töö eesmärk on aidata säilitada ja parandada Viljandi valla elanike elukvaliteeti ning nende ühiskonnas toimetulekut ja osalemisvõimet, arendada lastekaitsetööd. Täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis, millega on võimalik tutvuda valla veebilehel.

Nõuded kandidaadile:

  • sotsiaaltööalane kõrgharidus või erialane keskeriharidus;
  • orienteerumine oma teenistusvaldkonda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides;
  • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
  • hea suhtlemisoskus, algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.
  • B-kategooria juhiluba.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

  • eelnev kogemus laste hoolekande alal;
  • avalikus teenistuses töötamise kogemus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
  2. elulookirjeldus;
  3. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 05. oktoobril 2014. a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga "Lastekaitsepeaspetsialist" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. Info telefonil 435 0126, 5340 5357.