UUDISED JA TEATED

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse ehituspeaspetsialisti

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse ehituspeaspetsialisti

Tööülesanded: Ametikoha põhieesmärgiks on füüsiliste- ja juriidiliste isikute teenindamine ehitusalastes küsimustes. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda alloleva lingi kaudu.

Nõuded kandidaadile: vähemalt keskeriharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- ja ametialane ettevalmistus (haridusasutuse tunnistus või diplom).

Kasuks tuleb varasem töökogemus avalikus teenistuses.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
  2. elulookirjeldus;
  3. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 19.06.2014. a aadressil Sakala 1, Viiratsi, 70101 Viljandimaa, märgusõnaga „Spetsialist" või elektrooniliselt raivo.laidma@viljandivald.ee. Info telefonil 435 0115, 5885 5537.