UUDISED JA TEATED

Viljandi Vallavolikogu I kooseisu XVIII istung 18. märts 2015

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 18.märtsil 2015.a algusega kell 16.00 Viljandis, Kauba tn 9.

 

 

Päevakord:

Teemad

Ettekandjad

1. Viljandi valla 2015.aasta eelarve vastuvõtmine III lugemine

Tiina Jaksi

Tanel Raud

Ene Saar

2. Heimtali Põhikooli põhimäärus I lugemine  

Sulev Kannimäe

3. Paistu Kooli põhimäärus I lugemine

Sulev Kannimäe

4. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud küsimuste osaline delegeerimine Viljandi Vallavalitsusele

Sulev Kannimäe

5. Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamise kord

Sulev Kannimäe

6. Saarepeedi Vallavolikogu 13.03.2008 otsuse nr 248 „Detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks tunnistamine

Raivo Laidma

7. Arvamuse andmine tööstusheite kompleksloa muutmise suhtes

Raivo Laidma

8. Vallavara omandamine

Raivo Laidma

9. Nõusoleku andmine hoonestusõigusega kinnistu, aadressiga Heina tn 44, Viiratsi alevik, tähtaja pikendamiseks ja võõrandamiseks

Raivo Laidma

10. Info

  • 10.1 Vastustest haldusterritoriaalse muutmise ettepanekule
  • 10.2 PKT-sse esitatud taotlusest „Mäeltküla Tööstuspargi arendus"

Hellar Mutle

 

 

Hellar Mutle
Vallavolikogu esimees