Viljandi valla arengukava

 

Riigi teatajas avaldatud Viljandi Vallavolikogu määrus koos lisadega.

Arengukavaga seotud dokumendid:

EELNÕU: Viljandi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028