Viljandi valla arengukava

Koostamisel on Viljandi Valla arengukava aastateks 2019-2025

Viljandi valla arengukava 2019-2025

Lisa 1 Viljandi valla arengukavale 2019-2025 - Viljandi valla majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise ning looduskeskkonna hetkeolukorra analüüs ning arengu pikaajalised suundumused ja vajadused

Lisa 2 Viljandi valla arengukava tegevuskava

 

Esimene lugemine volikogus toimus 27.06.2018 ja alates 28.06.2018 - 01.08.2018 toimub arengukava avalik väljapanek valla kodulehel.

Arengukava avaliku arutelu raames toimuvad kohtumised järgmistes keskustes:

Reedel, 6. juulil kell 15.00               Viiratsi Rahvamajas

Esmaspäeval, 9. juulil kell 16.00     Saarepeedi Rahvamajas

Teisipäeval, 10. juulil kell 16.00       Ramsi Vaba Aja Keskuses

Kolmapäeval, 11. juulil kell 16.00     Kolga-Jaani Rahvamajas

Neljapäeval, 12. juulil kell 16.00      Paistu Rahvamajas

Reedel 13. juulil kell 15.00              Tarvastu Käsitöökojas

 

Ettepanekud ja muudatused on oodatud kuni 01.08.2018 aadressile ilona.tiigi@viljandivald.ee.

 

________________________________________________________________________________

Riigi teatajas avaldatud Viljandi Vallavolikogu määrus koos lisadega.

Kolga-Jaani valla arengukava aastateks 2015-2025

Tarvastu valla arengukava aastateks 2017-2022

 

Viljandi vallavalitsuse korraldus arengukava koostamise töögrupi ja ajakava kinnitamise kohta: Viljandi vallavolikogu otsus arengukava koostamise algatamine

Ettepanekuid on võimalik esitada ka geoportaalis ideekorje kaardirakenduse kaudu.

Arengukavaga seotud dokumendid:

Viljandi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2018-2029