Detailplaneeringu algatamine

Teenuse üldandmed
 

Kirjeldus 

 

Detailplaneering koostatakse maakasutuse ja ehitustegevuse aluseks seaduses ning valla üldplaneeringuga määratud kohtades ja juhtudel. Iga isik võib teha planeeringu koostamise algatamise ettepaneku.

Kestvus

 

Vastuse tehtud ettepanku edasise menetlemise kohta saate kahe nädala jooksul ettepaneku tegemisest arvates.

Õigusaktid

Vastutaja

Raivo Laidma, raivo.laidma@viljandivald.ee, tel 435 0115, 5885 5537

 

Teenuse taotlemine kohalpeal
 

Vajalikud
sammud

Esitada vallavalitsusele paberkandjal vormikohane ettepanek
Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30)

Vajaminevad dokumendid

 

Viide

Teenuse taotlemine elektrooniliselt

 

Vajalikud
sammud

Esitada vallavalitsusele  aadressile viljandivald@viljandivald.ee digitaalselt allkirjastatud vormikohane ettepanek

Vajaminevad dokumendid

 

Viide