Viljandi valla teenused ja toimingud

Olete sisenenud Viljandi valla  teenuste ja toimingute keskkonda.

Teenused ja toimingud on jaotatud seitsmesse valdkonda: sotsiaal ja tervishoid, haridus ja kultuur, ehitus ja planeerimine, maa ja keskkond, rahvastikuregistri toimingud, mittetulundustegevus, avalik kord.

Kui olete vajaliku teenuse/toimingu leidnud, siis kuvatakse Teile teenuse/toimingu kirjeldus, kus on kirjeldatud taotlemisega seotud asjaolud (kuidas  taodelda, millised on vajalikud dokumendid, vastutava ametniku kontaktid, viited seaduseaktidele jne).

 Mitmeid toiminguid on võimalik taotleda  riiklike registrite andmetega eeltäidetud  vormide kaudu. Selleks on  vajalik kehtiv ID kaart ja PIN1, PIN2 olemasolu ning arvutisse peab olema installeeritud ID kaardi tarkvara https://installer.id.ee/.