UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

Sotsiaaltöö spetsialisti töö eesmärk on:

 • aidata säilitada ja parandada Viljandi valla elanike elukvaliteeti ning nende ühiskonnas toimetulekut ja osalemisvõimet;
 • sotsiaalhoolekande võrgustiku säilitamine, suunamine ja edasiarendamine;
 • töö eakate ja puuetega inimestega;
 • korraldada ja täita täisealise isiku üle eestkostja ülesandeid. Kaitsta täisealise eestkostetava varalisi ja isiklikke õigusi ning huve kohtumääruses märgitud ulatuses. Hoolitseda, et täisealine eestkostetav saaks vajalikul määral ravi- ja sotsiaalteenuseid, eestkostetava kõikide asjade ajamine.

Täpsemad tööülesanded on kirjeldatud ametijuhendis

Nõuded kandidaadile:

 • sotsiaaltööalane või juriidiline kõrgharidus;
 • orienteerumine oma teenistusvaldkonda ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivates õigusaktides;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
 • väga hea suhtlemisoskus (sh suhtlemine avalikkusega), algatusvõime ja loovus, pingetaluvus, empaatiavõime, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime ning soov töötada meeskonnas;
 • B-kategooria juhiluba.

Kandideerimisel tuleb kasuks:

 • kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • konkurentsivõimelist palka.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;
 2. elulookirjeldus;
 3. tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta (koopia).

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 22. märtsil 2018. a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga "Sotsiaaltöö spetsialist" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee. Info telefonil  435 0128, 507 1370.