Viljandi valla geoportaal

Valla geoportaal on lihtsalt kasutatav keskkond erineva sisuga Viljandi valda puudutava ruumiinfoga tutvumiseks ja päringute tegemiseks. Praegu on geoportaalis kättesaadavad järgmised kaardirakendused:

Detailplaneeringute ja topogeodeetiliste tööde kaardirakendus sisaldab infot:

 • detailplaneeriniguddetailplaneeringu koostamise kohustusega alad;
 • algatatud, menetluses olevad ja kehtestatud detailplaneeringud;
 • alad, kus on teostatud topogeodeetilisi mõõdistusi ja teostusmõõdistusiTeeregistri ja teehoiukava kaardirakendus sisaldab infot:

 • Teeregister ja teehoiukavavalla teeregister – munitsipaal- ja eraomandis olevad teed;
 • riigimaanteed;
 • teehoiukava – millisel teel, mis aastal ja millise sisuga töid omavalitsuse eelarvest tehakse;
 • Teede talihooldus – talihoolde teostajad tee ja piirkondade kaupa

  PS. Seoses digitaalsete andmete puudumisega/vähesusega Viljandi vallaga liitunud endiste Kolga-Jaani ja Tarvastu valdade osas ei ole kaardirakendustes esitatud info täielik. Geoportaalis esitatava info täiendamine toimub pidevalt.

  Geoportaali sisenemiseks kliki pildil