Ohtlikud jäätmed

Viljandi valla elanikelt (eraisikutelt) võetakse  ohtlikke jäätmeid tasuta vastu järgmistes kohtades:

 

Ramsi alevikus
Ramsi Turba territooriumil tööpäevadel kell 10 -15

Telefon 434 0207 või 520 4352

Paistu külas
Raamatukogu tee 2, tööpäevadel kell 9-16.
Jäätmete äraandmine palun ette kokku leppida telefonil 439 3260

Viiratsi alevikus
Sakala tn 3a (Sakala alajaama ees) tööpäevadel kell 9-16.
Jäätmete äraandmine palun ette kokku leppida telefonil  435 0122

Uusna külas
Uusna-Saareküla teeristis, tööpäevadel kell 9-16.
Jäätmete äraandmine palun ette kokku leppida telefonil 435 0122


Kogumispunktides võetakse vastu järgmiseid kodumajapidamistes tekkinud ohtlikke jäätmeid:

 • akud
 • vanaõli
 • õlifiltrid
 • värvijäätmed (vanad värvid, liimid, lakid)
 • elavhõbedajäätmed
 • patareid
 • vanad ravimid
 • vanad pestitsiidid
 • kemikaalid
 • päevavalguslambid
 • ohtlike ainetega saastunud pakend

Ettevõtted/asutused on kohustatud ohtlikud jäätmed üle andma jäätmekäitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Jäätmete äraandmine palun  eelnevalt kokku leppida telefonil  435 0122