Raieloa taotlemine

Teenuse üldandmed
 

Kirjeldus 

 

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loa alusel.

Kestvus

 

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Väljastatud raieloa kehtivus on üks aasta.

Õigusaktid

Vastutaja

Kalle Aavik, kalle.aavik@viljandivald.ee,  435 0122

Karin Saar, karin.saar@viljandivald.ee,  435 0122
 


Teenuse taotlemine kohalpeal
 

Vajalikud
sammud

Esitada vallavalitsusele paberkandjal vormikohane taotlus.
Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30)

Vajaminevad dokumendid

 

Viide


Teenuse taotlemine elektrooniliselt

 

Vajalikud
sammud

Esitada vallavalitsusele  aadressile viljandivald@viljandivald.ee digitaalselt allkirjastatud vormikohane avaldus

Vajaminevad dokumendid

 

Viide