Ranitsatoetuse taotlemine

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Ranitsatoetust on õigus saada 1. klassi astuval lapsel, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on 1. augusti seisuga Viljandi vald. Toetuse saamiseks peab lapsevanem, eestkostja või hooldaja esitama vallavalitsusele vormikohase avalduse hiljemalt 15. augustiks koos kinnitusega, et laps asub õppima taotluse esitamise aastal I klassi. 

Toetuse määr  on 50 € 

Kestvus

Kui kõik on korrektne, makstakse toetus välja hiljemalt 31. augustiks.

Õigusaktid


Vastutaja

Aires Põder, aires.poder@viljandivald.ee,  telefon 435 0124.

 

TAOTLEMINE ELEKTROONILISELT

Vajalikud sammud

Sisenege Viljandi valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 


Viide

 

TAOTLEMINE PABERVORMIL

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt  või  Viljandi vallamajast.  Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30).


Vajaminevad dokumendid

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend


Viide