Sotsiaaltöötajate vastuvõtuajad

25.09.17

Alates jaanuarist 2017 on sotsiaalvaldkonna ametnikel kindel valdkond, milles kodanikke teenindab. Allpool olevas tabelis on kirjas ametnike valdkond, kontaktid ja vastuvõtu ajad.

Amet

Nimi

Valdkond

Vastuvõtu ajad

Kontakt

Osakonna juhataja

Kaie Pukk

 

Osakonna juhtimine, sotsiaaltöö korraldamine

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Tel.435 0128, 507 1370, kaie.pukk@viljandivald.ee

Tuba  109

Sotsiaaltöö spetsialist

Astrid Viinapuu

Täiskasvanute hooldekodusse paigutamine, hooldaja toetused, ühekordne sotsiaaltoetus, toimetulekutoetuste taotlemine

T 9.00 – 12.00

N 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00

 

Tel. 435 0139, 512 3120, astrid.viinapuu@viljandivald.ee

Tuba 105

Sotsiaaltöö spetsialist

Sirli Toom

Sotsiaaleluruumi taotlused, ühekordne sotsiaaltoetus, toimetulekutoetuste taotlemine, isiklik abistaja ja tugiisiku teenus, erihoolekanne, 

E 9.00 – 12.00

N 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00

 

Tel. 435 0127, 512 7988

sirli.toom@viljandivald.ee

Tuba 105

Sotsiaaltöö

spetsialist

Kätlin Sarapuu

Koduteenuse taotlemine,  parkimiskaartide väljastamine,  vajaduspõhise peretoetuse ja toimetulekutoetuste taotlemine,

ühekordne sotsiaaltoetus

T 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

R 9.00 – 12.00

Tel. 435 0138, 5198 3202

katlin.sarapuu@viljandivald.ee

Tuba 105

Sotsiaaltöö spetsialist

Kaia Lepik

Täiskasvanute eestkoste

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Tel. 506 1586

kaia.lepik@viljandivald.ee

Tuba 109

Lastekaitse peaspetsialist

Heili Rohtla

Lastekaitsealased tegevused Paistu ja Pärsti piirkonnas, alaealiste eestkoste,  puudega lapse hooldajatoetus, sünnitoetus

E 9.00 – 12.00

N 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00

Tel. 435 0126, 5340 5357, heili.rohtla@viljandivald.ee

Tuba 103

Lastekaitse-spetsialist

Elviira Hendrikson

Lastekaitsealased tegevused Saarepeedi ja Viiratsi piirkonnas, lasteaia toidutoetus, alaealiste eestkoste

T 8.00 – 12.00

N 9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00

Tel. 435 0126, 510 6948, elviira.hendrikson@viljandivald.ee

Tuba 103