Sotsiaaltöötajate vastuvõtuajad

22.06.17

Alates jaanuarist 2017 on sotsiaalvaldkonna ametnikel kindel valdkond, milles kodanikke teenindab. Allpool olevas tabelis on kirjas ametnike valdkond, kontaktid ja vastuvõtu ajad.

05.07. – 10.07.2017 viibivad lähetuses haridus,- kultuuri ja sotsiaalosakonna ametnikud: osakonnajuhataja Kaie Pukk, haridusspetsialist Marju Must, sotsiaaltöö spetsialistid Sirli Toom ja Astrid Viinapuu ning lastekaitse peaspetsialist Heili Rohtla. Eelpool nimetatud ametnikel kodanike vastuvõttu 05.-10.07.2017 ei toimu.

Amet

Nimi

Valdkond

Vastuvõtu ajad

Kontakt

Osakonna juhataja

Kaie Pukk

 

Osakonna juhtimine, sotsiaaltöö korraldamine

Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

Tel.435 0128, 507 1370, kaie.pukk@viljandivald.ee

Tuba  109

Sotsiaaltöö spetsialist

Astrid Viinapuu

Täiskasvanute hooldekodusse paigutamine, hooldaja toetused, ühekordne sotsiaaltoetus, koduteenus, toimetulekutoetuste taotlemine

E 9.00 – 12.00

N 9.00 – 12.00
13.00 -18.00

R 9.00 – 12.00 (üle nädala)

Tel. 435 0139, 512 3120, astrid.viinapuu@viljandivald.ee

Tuba 105

Sotsiaaltöö spetsialist

Sirli Toom

Sotsiaaleluruumi taotlused, ühekordne sotsiaaltoetus, vajaduspõhise peretoetuse ja toimetulekutoetuste taotlemine, isiklik abistaja ja tugiisiku teenus, erihoolekanne,  parkimiskaartide väljastamine

T 9.00 – 12.00

N 9.00 – 12.00
13.00 -18.00

R 9.00 – 12.00 (üle nädala)

Tel. 435 0127, 512 7988

sirli.toom@viljandivald.ee

Tuba 105

Sotsiaaltöö spetsialist Kaia Lepik Täiskasvanute eestkoste Vastuvõtt eelneval kokkuleppel Tel. 435 0138, 506 1586,
Tuba 109
 

Lastekaitse peaspetsialist

Heili Rohtla

Lastekaitsealased tegevused Paistu ja Pärsti piirkonnas, alaealiste eestkoste,  puudega lapse hooldajatoetus, sünnitoetus

E 9.00 – 12.00

N 9.00 – 12.00
13.00 -18.00

Tel. 435 0126, 5340 5357, heili.rohtla@viljandivald.ee

Tuba 103

Lastekaitse-spetsialist

Elviira Hendrikson

Lastekaitsealased tegevused Saarepeedi ja Viiratsi piirkonnas, lasteaia toidutoetus, alaealiste eestkoste

T 8.00 – 12.00

N 9.00 – 12.00

13.00 -18.00

Tel. 435 0126, 510 6948, elviira.hendrikson@viljandivald.ee

Tuba 103