Vallavanema veerg

Koostöös on tulevik

Ilmselt on enamus vallaelanikke kursis riigireformi mõttega kaotada 2018. jaanuarist maavalitsused ning anda ülesanded üle omavalitsustele või nende ühisorganisatsioonidele, samuti ministeeriumidele ja riigiametitele.

Üks osa eesmärkidest on valitsemise mahu vähenemine, mis iseenesest on meie väikeses riigis oluline kuluallikas.

Oleme loonud ühistegevuseks maakonna Viljandimaa Omavalitsuste Liidu, mille liikmed on kõik maakonna omavalitsused. Selleks, et meie maakond tervikuna säiliks ja areneks on oluline koostöö kasv ja selle koordinaatorina liidu roll.

Üks esimesi samme on maakondliku ühistranspordikeskuse loomine, et meie bussiliinid, sh õpilasvedu toimiks maakonnas jätkuvalt meie elanike huvides.

Teise meie ühiselt töösse võetava teemana annan infot koostööst viia 2018-2019 aastal kiire internetiühenduse võimalus iga sooviva ettevõtte või eluasemeni. Kõik me teame mõni aasta tagasi riiklikul toel loodud lairiba ühendusi, mis ei andnud lõpplahendust elanikele. Õla paneb alla ka riik nn „Viimase miili toetusena".

Viljandi valla elanike tänane olukord pole just parim. Näiteks 3740-st hoonest on kiire internetiühendus kuni 500Mbit/s 160-s; aeglane 30Mbit/s 280-s, väga aeglane 5Mbit/s 562-s, üldse puudub igasugune ühendus nii kaabliga kui õhus 2738 majapidamisel, s.o. 73 % majapidamistest (andmed kogunud Topest OÜ). Uue põlvkonna lairiba võrgu loomine Viljandimaale oleks pikk samm tehnoloogilise arengu suunal – töökindel, kättesaadav kõigile ühendamaks valguskaablitega kõik Viljandimaa majad, kus selleks soovi avaldatakse ning kuhu sideettevõtjad ei ole veel oma valguskaableid rajanud ning kuhu neid lähiaastatel ei plaanita rajada. Kaasaegne lairibaühendus parandab kahtlemata piirkonna elu- ja ettevõtluskeskkonda. Nii peaks murelikud piirkonnad nagu näiteks Valma, Karula, Pirmastu, Loodi jt oma mured murtud saama. Nimetasin piirkonnad, kes on selle info toonud minuni. Küllap on tuge vajavaid piirkondi veel küllaga.

Viljandi vald ei ole küll kuulutanud välja kaasavat eelarvet, kuid koostöös vallakodanikega on normaalne, et meie külade ja inimeste murekohad ja mõtted jõuaksid vallamajja hiljemalt septembrikuus, sest siis hakkame järgmise aasta eelarve kokkupanekuks tööd tegema ja arengukava läbi vaatama. Ma ei väida kindlasti populistlikult, et öelge vajadus ja kohe saab tehtud. Aga on oluline kui vallamajas iga spetsialistini jõuaks tema valdkonna valupunktid otse elanikelt. Tuleviku planeerimine on pikaajaline protsess ja tulemuslikum on seda teha koostöös.

Liigume edasi oma maakonna ja nii tänase kui liituvate omavalitsuste hea käekäigu eest seistes. Mida vähem on lihtsalt vaatlejaid ja rohkem koostöö tegijaid, seda lootustandvam on meie tulevik.

Head algavat kooliteed 75-le esimesse klassi minejale ning teie peredele ning kõigile koolitee alustajatele!

Julgustan elanikke ja külaseltse oma mõtteid vallaametnikeni tooma, üheskoos suudame paremini.

Ene Saar
vallavanem


Kevad koolipingis ja südames

 


Kevad on käes. Puud on peagi lehis, mullarüpest on pead välja pistnud lumikellukesed 
ja teised varased tulijad. Suve tulekut ennustav kevad annab jõudu ja jaksu minna suvele vastu uue hooga. See on looduse ärkamise aeg, ootuste aeg, armumiste aeg, koolilõpu eksamite aeg…

Olen mõtetega meie noorte ja perede juures.

Meie valla koolides läheb 9. klassi lõpueksamitele vastu 44 noort, seadmaks sihti, et avada uusi uksi oma eluteel. Ees seisev eksamiperiood tekitab ärevust nii noortele, peredele ja ka õpetajatele. Õnnestumiseks on vaja kohusetundlikkust, usku endasse ja tahet oma sihte ellu viia.

Igaühel meist on olemas teatud sünnipärased eeldused – võimed. Need on vajalik üles leida, kuid ainult nendele ei saa lootma jääda, sest võimetele lisaks on vajalikud ka sellised isiksuseomadused nagu püsivus, töökus ja tahe. Need kõik on omandatavad , kui ainult tahta. Sinu individuaalsed võimed ja oskused on eelduseks, et olla edukas mingil kindlal alal ja tegevuses ning seda just sinule omasel moel.

Soovin teile, meie noored, õnnestumisi täis eksamiperioodi ja elukutsevalikuid, mis sobiks teile ja aitaks elada huvitavat elu. Teadke, et teie ümber on toetavad lähedased ja kodukooli pere.

Soovin ka vanemastele ja vanavanematele jõudu ja usku noortesse. Ei ole kerge olla teismeline ja seista oma elu esimesel ristteel ja seada suunda. Teiega koos on see lihtsam. Leidke hetki, et toetada oma lapsi. Te olete nende jaoks väga olulised inimesed. Koos on kergem vastu astuda uutele väljakutsetele.

Parimate soovidega!

Ene Saar
vallavanem


Austatud vallarahvas!

Lähenemas on Eesti Vabariigi 99. sünnipäev ja jagan teiega omi mõtteid sünnipäeva eel.

OMA RIIKI armastatakse tingimusteta ka probleemidega ja vabaduse hoidmine ei ole kellegi teise ülesanne kui meie endi. Maaelu arengute üle arutatakse sageli - inimesi on vähe, kulud on suured. Väiksem on alati kallim. Aga usun, et kui see väiksem on hästi hoitud, on ta osake meist endist.

Julgus andis meile vabariigi ja kaks korda vabaduse. Seesama julgus, pealehakkamine ja usk tulevikku ning ühine pingutamine annab meile ka väärika ja parema elu edaspidi. Me peame olema ise piisavalt suured, et uutel ideedel oleks ruumi siin idaneda ja kasvada. Vaid sada aastat tagasi oli ju pöörane unistada, et ükskord on Eesti riik – OMETIGI ON. Meil on olemas Eesti inimesed ja Eesti loodus. Väärtused, mille eest meil tuleb hoolitseda ja mida tuleb meil kaitsta ka järgmiste sajandite tarvis.

Paljud sõnastavad Eesti eesmärgiks RAHVUSE JA KULTUURI SÄILIMISE, paljud ÕNNELIKU RIIGI loomise. On ka väheseid, kes räägivad RIKKAIMATE RIIKIDE HULKA JÕUDMISEST.

Rikkus on suhteline mõiste. Olin nelja aastane kui mu Siberist naasnud vanaema rääkis, milline uhke plüüsmööbel oli tema Veisjärve-äärses Nägutsi talu elutoas. Minu küsimuse peale, miks me seda tagasi ei küsi selle omastanud inimeselt, sain mulgikeelse kinnituse: „Latseke, need om ju ainult asjad. Inimese ja ää suhte om olulise. Küll üitskõrd oleme jälle vaba ja saame uhke olla oma Eestimaa üle ja eläde siin rahun ja olla kange peremehe. Kisklemisest ja võimu aamisest ei sünni suurt tulu."

Tõeline rikkus on hoolimine meie riigi ja elu käekäigu eest, ka vaimsus on rikkus. Ja seda meil jätkub - vaadake enda ümber. Väga head näited on meie enda inimesed, ettevõtjad, kellele läheb korda maaelu hoidmine. Tänuväärne on ettevõtjate roll tööandjatena. Suur väärtus on pärandi hoidmine. Selle, mis on päriselt ainult meile omane. Olles üle kümne põlve ema poolt Helme ja isa poolt Paistu kihelkonna mulk, hindan ma oma juurte juures olemist ja pühendumust kui kohustust esivanemate ees. Me ei pea vanas kinni olema vaid kõiki tarkusi ja kombeid edasi kandma põlvest põlve. Nii püsib hingeside meie maa ja rahvaga ning meie maa jääb meie omaks alatiseks.

Paljudel on siht silme ees minna laia maailma, elada paremate võimalustega, lubada endale rohkem... On siingi mõtteainet – võõraste väärtuste omaksvõtmine, oma rahvast ja sünnikohast kaugel elamine, emotsioonid, mis sellega seonduvad... EI OLE KINDEL, ET SEE ON PARIM VALIK!

Kas Eesti on vaid koht, kus elatakse, sest siia juhuslikult sünniti?  Või siiski midagi enamat - KODU, ISAMAA? Vabadus tähendab kohustust näha selle nimel vaeva. Eesti mõte on olla selline maa, kus me ISE tahame elada, kus me hoolime, oleme sallivad ja tunnustavad ega lasku tigedusse ja kadedusse. Ka maaelu, kui kõige loomulikuma eestlase eluviisi hoidmine on meie endi ja otsustajate kätes.

Soovin meile kõigile usku ja tahet olla eestlane Eestis! Siin ei ole praegu alati kerge, kuid siin saavad oma riiki kindlustada ja arendada AINULT PARIMAD. Eesti riik on väärt, et teda TINGIMUSTETA ARMASTADA JA HOIDA nagu armastame oma lapsi, on väärt, et teda kasvatada ja toita üheskoos suureks ja tugevaks.

See võib võtta aega, aga peaasi on, et me seda TAHAME teha KOOS ja KOGU SÜDAMEST!

Õnnitlen Teid kõiki läheneva Eesti Vabariigi sünnipäeva eel ja tänan, et olete siin ja praegu igaüks andmas osakese parema Eesti nimel - kes õppides koolipingis ja tuleviku Eestisse panustades, kes oma igapäevatööga väärtusi luues.

Ootame teid kõiki 24. veebruaril Sakala Keskusse Eesti Vabariigi sünnipäevapeole.

Austusega

Ene Saar
Vallavanem


Näitan: 1-3
Elemente lehe kohta 3
of 10