Viljandi Vallavolikogu I kooseisu XLV istung 28. juunil 2017

22.06.17

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 28. juunil 2017. a algusega kell 16.00 Paistu Rahvamajas, Paistu tee 14.

Päevakord:

Teemad

Ettekandjad

1.  "Viljandi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017-2028" kinnitamine, II lugemine

Raivo Laidma

2. Ehitusseadustiku kohaliku omavalitsuse või kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste delegeerimine Viljandi Vallavalitsusele

Raivo Laidma

3. Planeerimisseaduse rakendamiseks kohaliku omavalitsuse või kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Viljandi Vallavalitsusele

Raivo Laidma

4. Katastriüksustele sihtotsrabe määramine (Viisuküla, Kase)

Raivo Laidma

5. Katastriüksusele sihtotstarbe määramine (Verilaske küla, Lõokese)

Raivo Laidma

6. Arvamuse andmine saasteloa muutmise taotlemiseks

Raivo Laidma

7. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Viiratsi alevik)

Raivo Laidma

8.  Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Vanasauna sadam)

Raivo Laidma

9. Nõusoleku andmine vallavara koormamiseks

Raivo Laidma

10. Nõusoleku andmine Heina tn 15, Viiratsi alevik kinnistule satud hoonestusõiguse ja kasutusloa väljastamise tähtaja pikendamiseks

Raivo Laidma

11. Nõusoleku andmine kinnistu aadressiga Heina tn 15, Viiratsi alevik hoonestusõiguse võõrandamiseks enampakkumise korras

Raivo Laidma

12. Viljandi Vallavalitsuse 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

Annika Mätas

13. Tarvastu Valla poolt laenu võtmise heaks kiitmine

Ene Saar

14. Informatsioon

 

 

Hellar Mutle
vallavolikogu esimees