Viljandi Vallavolikogu II kooseisu VI istung 28. veebruaril 2018

22.02.18

Viljandi Vallavolikogu istung toimub 28. veebruaril 2018. a algusega kell 17.00 Ramsi Vaba Aja Keskuses, Ramsi tee 5 Ramsi alevik

Päevakorra projekt:

Jrk

Teemad

Ettekandja

 1.  

Viljandi valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine, I lugemine

Tiina Jaksi

 1.  

Uusna Lasteaia „Tõruke" arengukava aastateks 2018-2021 kinnitamine

Viive Koort

 

 1.  

Heimtali Põhikooli arengukava aastateks 2018-2022 kinnitamine

Eero Metsvahi

 1.  

Paistu Kooli arengukava aastateks 2018-2020 kinnitamine

Merike Kald

 1.  

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Maive Feldmann

 1.  

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Rein Anton

 1.  

Vallavara võõrandamine

Rein Anton

 1.  

Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega

Rein Anton

 1.  

Nõusoleku andmine vee erikasutuseks

Rein Anton

 1.  

Arvamuse andmine maavara kaevandamise loa VILM-026 muutmise taotluse ja taotluse kohta antava haldusakti eelnõu kohta

Rein Anton

 1.  

Vee-ettevõtja määramine

Rein Anton

 1.  

Tarvastu Vallavolikogu 30.03.2011 määruse nr 9 „Tarvastu valla jäätmehoolduseeskirja kinnitamine" muutmine

Rein Anton

 1.  

Kinnisvara omandamine ja maa munitsipaalomandisse taotlemine kergliiklustee rajamiseks

Rein Anton

 1.  

Üürilepingu sõlmimine

Rein Anton

 1.  

Informatsioon MTÜ Mäeltküla Tööstuspark tegevusest

Hellar Mutle

 1.  

Informatsioon ASi Viljandi Veekeskus tegevusest

Rein Anton

 1.  

Vallavanema informatsioon

Alar Karu

 

Kaupo Kase
Vallavolikogu esimees