Viljandi vallas tegutsevad vee-ettevõtted

13.04.18

Ramsi VK OÜ

Aadress: Keskuse tee 1 Ramsi, Viljandi vald 71101
Juhataja: Maili Meister
Telefon: 433 3825
E-post: maili.meister@ramsivk.ee
Kodulehekülg: www.ramsivk.ee

OÜ Ramsi VK on asutatud 01.04.1994.a. munitsipaalettevõttena ja kujundatud ümber 31.12.1997.a. osaühinguks Ramsi VK. Ettevõtte omanik on 100% Viljandi vald ja osakapitali suurus 200 391 eurot.

Firma peamiseks tegevusalaks on Viljandi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkondades tarbijate joogiveega varustamine ja reovee ärajuhtimine ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldamine.

PS. OÜ Viiratsi Veevärk on alates 30.06.2015 liidetud Ramsi VK OÜ-ga.

Endise Tarvastu valla kehtivad õigusaktid