Viljandi valla uus koostatav üldplaneering

12.06.17

Üldplaneering on ruumiline planeering, mille eesmärk valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine. Üldplaneering tugineb valla arengukavale.

Üldplaneering valmistab ette alused detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks. Väljapool detailplaneeringu kohustuseta alasid või juhtusid on üldplaneering otseseks maakasutuse- ja projekteerimistingimuste väljastamise aluseks. 

NB! Vallavalitsusest mitteolenevatel põhjustel võib Google Chrome kasutajatel ette tulla, et alltoodud *pdf formaadis materjalid ei avane. Palun sellisel juhul kasutada mõnda teist veebibrauserit, nt Internet Explorer.

Hea Viljandi valla elanik. Võta aega ja uuri, millised tingimused tulenevad üldplaneringust Sinu maale ja Sinu naabri maale.

Planeeringu seletuskiri

Planeeringu joonised

Planeeringu lisad