UUDISED JA TEATED

3.detsembril toimub Puiatu koolis koosolek

3. detsembril kell 18.00 toimub Puiatu koolis koosolek, kus päevakorras alushariduse ja I/II kooliastme arengud Puiatu piirkonnas. Koosolekut juhib Kaupo Kase.

Päevakord:
17.30- 18.00  kogunemine,  kohv
18.00  Ülevaade kavandatavatest haridusvõrgu muudatustest Viljandi vallas arengukava 2015-2018 projektist lähtuvalt. Lühikokkuvõte haridusvõrgu analüüsist piirkonnas perioodil
aprill-juuni 2014, võimalikud lahendused. 
Puiatu  kooli hoolekogu pöördumisest   - vallavanem Ene Saar.
18.30  Heimtali Kool täna  -  direktor Eero Metsvahi.
18.45   Ülevaade koolipiirkonna statistilistest näitajatest – haridusspetsialist Marju Must.
19.00   Investeeringuvajadused nõuetele vastavate õpitingimuste saavutamiseks Puiatus –abivallavanem Sulev Kannimäe.
19.10   Haridusvõrgu korrastamise  vajadusest  maakonnas – Kalevi Kaur, Kolga-Jaani vallavanem, VOL esimees.
19.15   Omavalitsuse kohustustest õpitingimuste, hariduse  kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamisel – volikogu aseesimees Kaupo Kase.
19.25 Volikogu hariduskomisjoni seisukoht kavandatavate muudatuste osas – komisjoni esimees Maret Tamme.
19.35 Diskussioon