UUDISED JA TEATED

Alates 29.03.2018 on Viljandi vallale kuuluvatel ning avalikus kasutuses olevatel teedel liikluspiirang mootorsõidukitele, mille tegelik mass ületab 8 tonni, v.a operatiiv- ja lepingulised veod.

Tulenevalt ilmastikuoludest tekkinud teede kandevõime kaotusest kehtestatakse alates 29.03.2018 Viljandi vallale kuuluvatel ning avalikus kasutuses olevatel teedel liikluspiirang mootorsõidukitele, mille tegelik mass ületab 8 tonni, v.a operatiiv- ja lepingulised veod.

Vältimatu veose korral taotleda Viljandi Vallavalitsuse ametiasutuse majandusvaldkonna teedespetsialistilt kirjalik nõusolek liikluspiirangu ajal tee kasutamiseks.

Liikluspiirangu lõpetab Viljandi Vallavalitsus korraldusega.
 

Tanel Raud, Teedespetsialist
tel. 522 3550
tanel.raud@viljandivald.ee