UUDISED JA TEATED

Anname teada LEADER taotlusvoorude avamisest!

LEADER-meetme taotlusvoorude avamine Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonnas aastal 2016. Projektitoetuse taotlust saavad esitada Abja, Halliste, Helme, Hummuli, Karksi, Põdrala, Tarvastu, Viljandi vallas, Mõisaküla ja Tõrva linnas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud (MTÜ), Kohalikud omavalitsused (KOV) ja sihtasutused (SA).

25. aprill – 13. mai 2016 a. on avatud taotlusvoor II meetmele, „Külakeskkonna ja kogukonna arendamine". Taotleda saavad MTÜd (sh kohalik tegevusgrupp), SAd ja KOVid. Toetust antakse kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimumsumma on 25 000 eurot taotlusvooru kohta.
 
25. aprill – 13. mai 2016 a. on avatud taotlusvoor III meetmele, „Paikkonna omapära ja konkurentsivõime tugevdamine". Taotleda saavad ettevõtjad, MTÜd (sh kohalik tegevusgrupp), SAd ja KOVid. Toetust antakse MTÜle, KOVle ja SAle kuni 90%, ettevõtjale 60% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimumsumma on 30 000 eurot taotlusvooru kohta.

29. august – 16. september 2016 a. on avatud taotlusvoor I meetmele „Ettevõtluse arendamine". Taotleda saavad tegutsevad ettevõtjad. Toetuse miinimumsumma on 2 000 eurot ja Maksimumsumma 50 000 eurot. Toetust antakse kuni 60 % abikõlblike kulude maksumusest.

III meetme koostööprojektide taotlusvoor on avatud 1. märts – 31. detsember 2016 a. Koostööprojektitoetuse taotluse saab esitada MTÜ Mulgimaa Arenduskoda tegevusgrupina.

Igasse meetmesse saab esitada ühe projektitoetuse taotluse taotleja kohta, välja arvatud ühisprojektid. Info taotlemisega seonduva kohta on MTÜ Mulgimaa Arenduskoja kodulehel
http://www.mulgimaa.ee/mak/toetuse-taotlejale/toetuse-taotlejale-2014-2020/.

Taotluste esitamine elektrooniliselt PRIA e-teenuste keskkonna <https://epria.pria.ee/epria/> kaudu.
Taotlusvooru ajal toimub ainult tehniline konsultatsioon.
II ja III meetme taotluste hindamise tähtaeg on 13. juuli 2016 ja I meetme taotluste hindamise tähtaeg on 16. detsember 2016.

Endiselt on meetmenõustajad valmis Teile nõu andma:
Mulgimaa Arenduskoja büroos, Abja-Paluoja, Pärnu mnt. 30 a, tööpäeviti 8.00-16.30
Tõrva Linnavalitsus, Tõrva, Kevade 1, teisipäeviti 8.30-17.00
Tarvastu Käsitöökoda, Mustla Posti 52 kolmapäeviti 9.30-18.00
Viljandi Vallavalitsus, Viljandi, Kauba tn 9 neljapäeviti 9.30-18.00

Järjekordade ära hoidmiseks on soovitav eelnevalt kokku leppida vastuvõtu aeg telefoni teel:
Meetmenõustajate telefonid:
Raili Uibopuu 5307 8283, raili.uibopuu@mulgimaa.ee
Külli Starke 513 7241, kylli.starke@mulgimaa.ee

Soovin kõigile huvitavaid ideid ja läbimõeldud taotlusi!
Anneli Roosalu
tegevjuht

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda, Tel: +372 5303 8361