UUDISED JA TEATED

Avalik kirjalik enampakkumine - riigi omandis olevate kinnisasjade müük

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi
valitsemisel olevate kinnisasjade müüki vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord".
 
Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 30.05.2018 kella 10:30 -ni.
Keskkonnaministri 06.02.2018 käskkirja nr 1-2/18/73 ja 04.05.2018 käskkirja nr 1-2/18/346 alusel
müüakse Viljandi maakonnas järgmised riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad:
1. Viljandi maakond Viljandi vald Matapera küla Perviku kinnisasi (89901:001:0017; 1,17 ha; (M))
alghind 1 760.-, tagatisraha 170.-;
2. Viljandi maakond Viljandi vald Muksi küla Nirgi kinnisasi (79701:001:0629; 6,19 ha; (M)) alghind
18 570.-, tagatisraha 1 850.-;
3. Viljandi maakond Viljandi vald Väike-Kõpu küla Saale kinnisasi (89801:001:0635; 3,5 ha; (M))
alghind 9 450.-, tagatisraha 940.-;

 

Sihtotstarve: (M) – maatulundusmaa