UUDISED JA TEATED

Hajaasustuse programmi 2018 aasta taotlusvoor avatakse 9. aprillil

Hajaasustuse programmi  2018. aasta taotluste vastuvõtmise periood on 09.04.2018-11.06.2018.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi  on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad.

 Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 EUR, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

Taotlus koos vajalike lisadega tuleb esitada hiljemalt 11.06.2018 allkirjastatuna paberil või digitaalselt Viljandi vallavalitsusele:

Taotlejale vajalike dokumentidega saab tutvuda:

Hajaasustuse  programm 2018, https://www.riigiteataja.ee/akt/126022018007

Taotlusdokumendid, http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/#articleblock-Taotlejale

Enne taotluse esitamist tasub vallast nõu küsida:
Kalle Aavik telefon 435 0122 või e-post kalle.aavik@viljandivald.ee