UUDISED JA TEATED

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

Hajaasustuse programmi  2014. aasta taotluste vastuvõtmise periood on 05.05.2014-15.08.2014.
Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele head elutingimused ning aidata sellega kaasa asustuse püsimisele neis piirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad alaliselt selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad, ja kelle leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise päeva seisuga kuni 18-aastane (k.a) isik või kuni 35-aastane (k.a) määratud puudega isik.
Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 EUR, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.
Taotlus koos vajalike lisadega tuleb esitada hiljemalt 15.08.2014 allkirjastatuna paberil või digitaalselt kohalikule omavalitsusele.
Hajaasustuse programmi kontaktisikuks vallas on Kalle Aavik telefon 435 0122 või e-post kalle.aavik@viljandivald.ee
Taotlejale vajalike dokumentidega saab tutvuda: