UUDISED JA TEATED

Hange: Peetrimõisa küla arenduspiirkonna ja Viljandi linna vahelise vee- ja kanalisatsioonitrassi põhiprojekti koostamine

Viljandi Vallavalitsus soovib hinnapakkumist Viljandi valla Peetrimõisa küla arenduspiirkonna ja Viljandi linna vahelise vee- ja kanalisatsioonitrassi põhiprojekti koostamiseks vastavalt lisatud dokumentidele.

Projekti valmimise tähtaeg 05. oktoober 2018

Hinnapakkumine esitada hiljemalt 30. aprillil 2018 kell 10.00 aadressil hanked@viljandivald.ee

Täiendav informatsioon Heino Lapp, tel 435 0130, heino.lapp@viljandivald.ee

Viljandi Vallavalitsusel on õigus tagasi lükata kõik pakkumused, kui pakkumuste maksumused ületavad lepingu eeldatavat maksumust.

Lisad:

Lisa 1 Vallavalitsuse korraldus

Lisa 2 Projekteerimistingimused

Lisa 3 Projekteerimistingimuste asendiplaan

Lisa 4 Maanteeameti nõuded projektile

Lisa 5 AS Viljandi Veevärk tehnilised tingimused