UUDISED JA TEATED

Heakorrakonkurss “Kaunis Kodu 2015”

Juba varasemalt Viiratsi, Paistu, Pärsti ja Saarepeedi vallas traditsiooniks saanud kodukaunistamisalane üritus toimub käesoleval aastal ka esimest korda Viljandi vallas.

Heakorrakonkursi eesmärk on innustada omanikke korrastama oma kinnistuid ja seeläbi aitama kaasa elukeskkonna puhtamaks ja kaunimaks muutmisele ning töö- ja elamiskultuuri ausse tõmbamisele.

Konkurss toimub neljas kategoorias:

  1. elamud ja aiamajad kompaktse hoonestusega alal;
  2. maakodud hajaasustusega alal;
  3. korterelamud (3 ja enam korterit);
  4. ettevõtted (v.a kohaliku omavalituse hallatavad asutused)

Konkursile võivad kandidaate esitada kõik isikud.
Vastav kandideerimise vorm ja "Viljandi valla heakorrakonkursi "Kaunis Kodu" juhend" on kättesaadav Viljandi valla kodulehel. Ettepanek peab sisaldama kinnistu aadressi, omaniku nime ja kontaktandmeid, ettepaneku lühipõhjendust ning esitaja nime ja kontaktandmeid.
Kandidaate saab esitada 20. maini 2015 aadressil viljandivald@ viljandivald.ee või kirjalikult Kauba tn 9, 71020 Viljandi

Väärtustame oma valla inimeste tööd kodu ja koha kaunistamisel ning esitame nad konkursile!

Lisainfo: Elis Sild, keskkonnaspetsialist, elis.sild@viljandivald.ee, telefon 435 0122