UUDISED JA TEATED

Heimtali mõisas toimus Viljandi valla hariduspreemia laureaatidele pühendatud tänuõhtu

19.06.2017 Heimtali mõisas toimunud Viljandi valla hariduspreemia laureaatidele pühendatud tänuõhtul osalesid õpilased ja nende juhendajad, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi rahvusvahelistel, vabariiklikel, piirkondlikel ja/või maakondlikel aineolümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel.

Antud tunnustussündmus oli esimene selletaoline,  sest vald jätkab Viljandi valla õpilaste ja nende juhendajate tunnustamise korra  ( https://www.riigiteataja.ee/akt/411102016013 ) alusel hariduspreemiate määramiseks juba esitatud taotluste läbivaatamist ja uute taotluste  vastuvõtmist.

Pildid ürituselt