UUDISED JA TEATED

Ilmus jaanuarikuu Viljandi valla ajaleht "Üheskoos"

Muudatused haridusvaldkonnas lk 4/6 | Vallavolikogu istungi kokkuvõte lk 6–7 | Päri lasteaiale
anti liikluskasvatuse auhind lk 11 | Jõuluaja sündmused lk 14–16 | Teated lk 19