UUDISED JA TEATED

Ilmus juunikuu Viljandi valla ajaleht "Üheskoos"

Ettevõtjal külas lk 3 | 10 aastat koostööd lk 5 | Pakendijäätmete sortimine lk 6 | Loodi mõis
loob võrgustikke lk 10–11 | Põnev maikuu Holstre ja Heimtali koolis lk 14–17 | Teated lk 22–23