UUDISED JA TEATED

Ilmus veebruarikuu Viljandi valla ajaleht "Üheskoos"

Vallavanema tervitus lk 2 / Madalapalgaliste töötajate toetus 2017. aastal lk 6 / Paistu kooli
180. sünnipäev lk 8 / 2016. aasta tulude deklareerimise info lk 12 / Mis on elatisabi? lk 13