UUDISED JA TEATED

Jämejala külas Loime tee detailplaneeringu kehtestamine

Viljandi Vallavalitsuse  18.08.2015 korraldusega nr 977 kehtestati Jämejala külas Loime tee 1, 3 ja 5 detailplaneering.  Planeering ei ole üldplaneeringut muutev. Planeeringuga näeb ette kruntide liitmise ja määratakse ehitusõigus väikeelamu ja kõrvalhoonete ehitamiseks. Olulise keskkonnamõjuga tegevusi ette ei nähta.

Link detailplaneeringu info lehele