UUDISED JA TEATED

Käimas on Viljandi valla arengukava muutmine ja täiendamine

Käimas on Viljandi valla arengukava muutmine ja täiendamine, millega viiakse vallale kohustuslikud arengudokumendid kooskõlla seadusandlusest tulenevate nõuetega nende kehtivuse osas. Arengukava kehtivust pikendatakse ühe aasta võrra, algusaastaks jääb kehtestamise aasta. Arengukava on koostatud selliselt, et sisulisi muudatusi selles tegema ei pea. Tegevuskava algus- ja lõpuaegu pikendatakse ühe aasta võrra nii, et tegevuskava hõlmab nelja eelseisvat aastat. Tegevuskava on igal aastal muutumises – uued tegevusplaanid lisatakse ja täidetud tegevused eemaldatakse vastavalt neljale arengusuunale. Iga-aastases tegevuskava aruandes on näha kommentaarid aasta jooksul toimunud tegevustest iga tegevusvaldkonna kohta ning lisatud uued ettepanekud ning arendused.

Ettepanekud Viljandi valla arengukava tegevuskava 2017-2020 ja Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 kohta on oodatud 12. oktoobrini 2016. Kirjalikud ettepanekud palun saata e-postiga aadressileviljandivald@viljandivald.ee või viia valla kantseleisse sekretäri kätte.

Vaata lähemalt  www.viljandivald.ee/arengukavad