UUDISED JA TEATED

Kevade tn 2a katastriüksuse (79705:002:0012) DP vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Viljandi Vallavalitsus teatab Mustla alevikus Kevade tn 2a katastriüksuse (79705:002:0012) detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 06.11.2018 kuni 20.11.2018.

Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, spordirajatiste kavandamine põhikooli kehalise kasvatuse riikliku õppekava täitmiseks ning piirkonna elanikele  sportimistingimuste loomiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Planeeringu materjalidega saab tutvuda Viljandi Vallavalitsuses ja Viljandi valla veebilehel.

Planeeringuga saab paberkandjal tutvuda Viljandi vallamajas ja endises Tarvastu vallamajas Mustla alevikus. Elektrooniliselt saab planeeringuga tutvuda valla veebilehel.

Planeeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 06.12.2018 kell 17.00 Tarvastu Gümnaasiumis.