UUDISED JA TEATED

Kolga-Jaani aleviku kaugkütte soojustrasside rekonstrueerimine

Kolga-Jaani Vallavalitsus esitas 2017. aastal KIKi meetmesse „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne" taotluse „Kolga-Jaani aleviku kaugkütte soojustrasside rekonstrueerimine" ja sai positiivse rahastamisotsuse.

Projekti eesmärgiks on Kolga-Jaani alevikus olemasoleva vananenud ja amortiseerunud kaugküttetorustik välja vahetada eelisoleeritud torustikuga. Ühtlasi tuleb ühendada Luha tänava hoonete kaugküttetorustik Apteegi tänaval paikneva kaugküttetorustiku lõiguga. Antud lahenduse korral oleks võimalik asendada probleemne suures osas maapeal paiknev 270 meetrine lõik 170 meetrise eelisoleeritud torustikuga, millega kaasneks oluline soojuskao vähenemine.

Projekti kogumaksumus koos projekteerimisega on 514 726,60 eurot, millest KIKi toetus 239 214 eurot.

Viljandi Vallavalitsus viis läbi hanked ehitaja ja omanikujärelevalve teostaja  leidmiseks. Hangete tulemusena hakkab Kolga-Jaani soojustrasse rekonstrueerima AS Magma ja järelevalvet teostab AS Infragate Eesti.

Töödega tehakse algust 08.10.2018 ja lõpetatakse 10.01.2019. Ilmselt jäävad  katendite taastamise- ja haljastustööd 2019. aasta kevadesse.

Ehitustöödega seoses võib esineda lühiajalisi soojakatkestusi, millest elanikke varakult teavitatakse.

Valdavalt jäävad trassid endistesse asukohtadesse.

Ehitusega seotud probleemide lahendamisel saab kohapeal aidata Kolga-Jaani piirkonnajuht Rivo Aren, tel 529 0627, e-post: rivo.aren@viljandivald.ee