UUDISED JA TEATED

Koos Laste Heaks

Koos Laste Heaks!

Head Eestimaalased, UNICEF ei tegutse Eesti Vabariigis alates 2015. aastast mitte UNICEF Eesti Rahvuskomiteena, vaid uue Eesti mittetulundusühinguna Koos Laste Heaks.

Kuid Eesti MTÜ KOOS LASTE HEAKS, jätkab ka UNICEF-i tegemisi Eestis ja alustab toetuste kogumist Eesti laste, perede heaks ja kogukonna heaks.

Oma põhitegevusena jätkab Eesti MTÜ KOOS LASTE HEAKS rahvusvahelise liikumisega „Laste- ja noortesõbralik linn". Pea kõik Euroopa riigid on ühinenud UNICEFi poolt algatatud liikumisega „Laste- ja noortesõbralikud linnad" ja alustab annetuste kogumise programmiga „Väike heategu minu kodukohas" ühele konkreetsele lapsele; ühele konkreetsele perele või ühele konkreetsele vajadusele, mida vajab grupp lapsi. Kui vajalik summa on kogutud, antakse see üle linnale ja korraldatakse abivajadust. Seejärel ootame linnadest uusi abivajadusi ja jätkame annetuste kogumist.

Nüüd on Teil võimalus valida, keda Teie soovite toetada
Jõhvi, Haapsalu, Narva, Kuressaare, Põlva, Pärnu, Võru, Kunda, Tallinna, Valga, Viljandi ja Rakvere linnas: ühte konkreetset last, konkreetset peret või konkreetset gruppi lapsi, kes vajab abi.

Täpsem info abivajadusest, valikuvõimalustest üle Eesti ja vajalikust summast on meie koduleheküljel: http://www.kooslasteheaks.ee/page/23

Annetades märkige pangaülekande märkustesse kindlasti sõna „Annetus"
ja kindlasti ka tabelis abivajaja juures olev koodnumber.

MTÜ Koos Laste Heaks EE861010052039502009 SEB Pank
MTÜ Koos Laste Heaks EE562200221049382034 Swedbank