UUDISED JA TEATED

Kursus: Tegevuste planeerimine ja kultuuriprojekti kavandamine

Rahvakultuuri Keskuses on projekti „Ettevõtlik õppija" (Projekti nr 2014-2020.1.06.16.0063)
raames algamas kursus  „Tegevuste planeerimine ja kultuuriprojektide koostamine".

Kursusele on oodatud osalema kultuurivaldkonna MTÜ-de ja kogukondade esindajaid, kellel puudub projektitöö alane ettevalmistus ning kellel on seni olnud vähem võimalusi osaleda nii tasemehariduses kui ka täienduskoolitustel.

Kursuse sisu:

  • Tegevuste planeerimine lähtuvalt projektide planeerimise põhimõtetest.
  • Projektitsükkel, tegevuste etapid.
  • Planeerimisoskuse ja algatusvõime arendamise mõju oma tegevuse käivitamisele ja elluviimisele.
  • Õppimisvõimalused. Info otsimine. Oma õppimise planeerimine.
  • Ideede genereerimine kultuuriprojekti kavandamiseks.
  • Projektide hindamine ja aruandlus.
  • Projektitaotluse esitamine e-keskkonnas.

Kursuse päevakava saad vaadata SIIT.

Kestus ja aeg: 4 päeva: 10.-11. aprill ja 9.-10.mai 2018
Toimumise koht: Rahvakultuuri Keskus (J.Vilmsi 55, Tallinn)
Koolitajad: Urmo Reitav, Kristiina Oomer, Margit Salmar
Koolitusjuht: Margit Salmar (margit.salmar@rahvakultuur.ee; 514 9757)
Registreerumine: www.rahvakultuur.ee või keskus@rahvakultuur.ee kuni 1.aprill või kuni kohti jätkub (grupi suurus on 12 inimest). Kursusele registreerunutega võetakse ühendust kursusel osalemiseks vajalike andmete täpsustamiseks.
 

Kursus on osalejale tasuta, toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Projekti raames toimuvad kursused  arendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi.

Margit Salmar
Rahvakultuuri Keskus
Tel 600 9165
margit.salmar@rahvakultuur.ee
www.rahvakultuur.ee