UUDISED JA TEATED

Küsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks

Küsitlus elanike arvamuse väljaselgitamiseks haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise kohta Kolga-Jaani vallas, Viljandi vallas ja Tarvastu vallas

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lg 7 sätestab, et haldusterritoriaalse korralduse muutmisel selgitatakse küsitluse teel välja asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arvamus haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise kohta.

Küsitlused elanike arvamus väljaselgitamiseks haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise kohta Kolga-Jaani vallas, Viljandi vallas ja Tarvastu vallas korraldatakse alljärgnevalt:

Kolga-Jaani vallas korraldatakse küsitlus küsitluspunktides järgnevalt:

1) 5. oktoober 2016 Leie Hoiulaenu Ühistu, Leie küla, Kolga-Jaani vald, kell 12.00-20.00;

2) 9. oktoober 2016 Kolga-Jaani Vallavalitsus, Viljandi mnt 6, Kolga-Jaani alevik, kell 10.00-18.00.

Tarvastu vallas korraldatakse küsitlus küsitluspunktides järgnevalt:

1) 06.oktoober 2016.a kell 10.00 – 18.00 Suislepa mõis;

2) 07.oktoober 2016.a kell 10.00 – 18.00 Kärstna mõis;

2) 09.oktoober 2016.a kell 09.00 – 17.00 Mustla Rahvamaja

Viljandi vallas korraldatakse küsitlus küsitluspunktis Viljandi Vallamajas aadressiga Kauba tn 9, Viljandi linn alljärgnevalt:

1) 06.oktoober 2016.a kell 09.00 – 18.00;

2) 09.oktoober 2016.a kell 09.00 – 17.00.

Elektrooniliselt korraldatakse küsitlus Kolga-Jaani vallas, Viljandi vallas ja Tarvastu vallas veebikeskkonna http://haldusreform.viljandivald.ee/ kaudu

03.oktoober 2016 alates kell 08.00 kuni 05.oktoober 2016 kell 20.00

Elektroonilisel küsitlusel osalemiseks on vajalik:

- ID-kaart koos PIN-koodidega;

- internetiühendusega arvuti;

- kaardilugeja ja ajakohane ID-kaardi tarkvara

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab püsivalt asjaomase kohaliku omavalitsuse üksuse maa-alal.

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks peab isik esitama taotluse komisjonile, vallasekretärile või tuues küsitluspunkti hiljemalt 09.oktoober kella 14.00-ks.

Avalikud koosolekud liitumislepingu tutvustamiseks toimuvad järgmiselt:

Piirkond

Koosoleku asukoht

Kuupäev

Alguse kellaaeg

Viljandi vald

Viiratsi Rahvamaja

26.09

17:30

Viljandi Vald

Ramsi Vaba Aja Keskus

27.09

17:30

Viljandi vald

Saarepeedi Rahvamaja

28.09

18:00

Viljandi vald

Paistu Rahvamaja

29.09

17:30

Tarvastu vald

Kärstna mõis

03.10.

17.30

Tarvastu vald

Tarvastu Käsitöökoda, Mustla

04.10.

17.30

Tarvastu vald

Suislepa mõis

05.10.

17.30

Kolga-Jaani

Leie Hoiu-laenuühistu ruumides

05.10

11.00

Ühinemisläbirääkimisi kajastav veebileht: http://haldusreform.viljandivald.ee